pertikti

pertikti
pértikti intr., pertìkti 1. SD44, N, Kos56 žr. pertekti 3: Partìkę gyvena, visko turia, nežino ko noria Žml.
pertìkusiai adv.: Anie sodžiai visi partìkusiai gyvena Jnšk.
2. išsiversti, ištikti: Ji jau su savo nebegali partìkt Lnkv. Su tiek pinigų nepartiksi Grž. 3. nebepatikti: Jis tiko pirma, o nū jau pártiko, t. y. nebtinka jau J. \ tikti; anttikti; aptikti; atitikti; datikti; įtikti; ištikti; nutikti; patikti; įsipatikti; pertikti; pietikti; pratikti; pritikti; sutikti; pasutikti; užtikti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • anttikti — anttìkti (ž.) NdŽ, KŽ 1. intr. atitikti, pritikti: Neanttìko batai, ir nepirko Šts. Anttiñkanti kepurė negriauš kaktos M.Unt. Rinkis ančtìko an kuknės Trk. ║ tr. atitaikyti: Mun neančtìko vaistų Štk. 2. tr. užtikti, užeiti, užklupti, rasti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptikti — aptìkti Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ 1. tr. netyčia, neieškant ar nesitikint rasti, užeiti, užtikti: Kaip tik medlinčius aptiñka kertantį, tuo kirvį ataema JI94. Aptikaũ tokį gražų tiltelį baravykų Srv. Aš aptikaũ miške geras vietas, kur baravykai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitikti — atitìkti Rtr, LVI204; L, atatìkti Š 1. tr., intr. N, [K], NdŽ, KŽ būti atitaikytam: Neattinka raktas skylės Db. Jau sudėti kiti zomkai į duris, viskas, i ka muno raktai nebatitìko jau Žeml. Ir krenta pūkas kai vota, kai skietas valug šitų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • datikti — ×datìkti (hibr.) 1. intr. atitikti, sutapti: Datìko muno krau[ja]s, daviau Vn. Metai metuosna negali datìktienai [tuokiantis] Žl. 2. tr. rasti, atsekti, atitikti: Jau kitu kartu to daikto (vietos) nedatikaũ Dglš. Anas pernakt namų nedatìko… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištikti — ištìkti NdŽ; L, Rtr 1. tr. Q528, SD111,185, H, H155,160, R343, MŽ460, N, I, Kos32, K; KŽ suduoti, paliesti suduodant, pataikyti mušti; kliudyti: Ižtinku SD378. Mozė pakėlė ranką, ištikdamas lazda du kartu uolą brš. Tinai tu olą ištiksi, tada… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutikti — nutìkti; Q86, M 1. intr. Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, LzŽ pasitaikyti, įvykti, atsitikti: Kas nutìko, ar sergąs esi, kad guli? J. Ką jos (kortos) tę parodys – kas nutiñka, tas nutiñka Aps. Kas nutìko, kaimynėl, kas? Skrb. Kas nutìko su akia? Slnt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasutikti — pasutìkti (dial.) tr. sutikti, sueiti: Pasutìksi mielą tėvelį LKKVII196(ČrP). | refl. tr.: Pasisutiksì [jį] par tą didį kelelį LKKVII196(ČrP). tikti; anttikti; aptikti; atitikti; datikti; įtikti; ištikti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patikti — patìkti 1. intr. Q629, H, H178, R, R162,358, MŽ, M214,480, S.Stan, Sut, K, M, LL229,233, L, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ būti pagal skonį, teikti pasigėrėjimą, malonumą: Ar tai jums patinka? R168, MŽ222. Su arkliais arti, ekėti, nu tas patìko Šv. Dažom… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pietikti — pietìkti (dial.) 1. žr. pritikti 2: Burnelę turi tyką turėti, tad visur pytìksi Krg. Aš py jūsų draugystės nepytinku Prk. 2. refl. žr. pritikti 5 (refl): Balta nugara, kur pysitikai Sg. tikti; anttikti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratikti — pratìkti 1. intr. išlįsti, kyšoti iš po ko: Pasaitas nuo kelnių iš apačios pratìkęs J. 2. intr. J, DŽ, NdŽ, Rt, Krt, Grg išlįsti, pasirodyti, prasimušti (apie saulę): Iš ryto buvo saulė pratìkusi Dov. Saulė pro debesį pratiñka leisdamos,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”